Pályázataink
Pályázataink
Eseménynaptár
Ke
Sze
Csü
Szo
Va

Kattintson a dátumra
Tudta-e, hogy...
  1909 és 1928 között a szénbánya stagnált, szinte állandóan veszteséges volt?


Látogasson el hozzánk!


Autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos tájékoztatást
itt érheti el.2019–2020. évi belföldi közforgalmú menetrend


Váraljai „Jószerencsét” Bányász Egyesület

Alakult: 1998. július 24.
Elnöke: Simon Sándor

Az egyesületet 7 fős vezetőség irányítja.
Az egyesület a valamikor bányában dolgozók kérésére alakult meg, valamint a bányamúzeum működtetésére, amit az egyesület tagjai készítettek társadalmi munkában 1996-1997-ben.

Az egyesület több helyen is próbált pályázatokat beadni, ezek közül egy pályázat nyert, amit a Magyar Bányászati Hivatalhoz adtak be a bányamúzeum szellőztetésére és karbantartására.
Főleg a faluban élőknek szabadidős programok szervezésében segít (pl. utazásokban, farsang, bányász-napi megemlékezés, majális, juniális, nőnap, ünnepek, stb.). Az egyesület a különböző társadalmi munkákban is részt vesz.
A bányamúzeum működtetésében is részt vesz az egyesület.
Jelenleg 92 fő a taglétszám. Az összejöveteleket a Közösségi Ház egyik termében tartják minden pénteken.


Elérhetőségük: 7354 Váralja, Kossuth L. u. 121.
Tel: 74 458 609
(Simon Sándor)

Események

Borbarát Kör

Elnöke: Herold János

A Borbarát Kör egy önálló, szakmai civil szervezet.

Összefogja és szakmai segítséget nyújt azoknak a személyeknek akik a Váraljai szőllőtermeléssel, és borkészítéssel foglalkoznak. Kiemelt feladata, hogy a szőlőmüvelés és a borászkodás kulturáját, ápolja és a tudomány új ismereteivel állandóan bővitse. Segíteni kívánja, a szőlő és borkultura fejlesztésén keresztül a Váraljai falusi turizmus élénkitését.

A Borbarát Kör 2003. február 20-án alakult, a jelenlegi taglétszáma 30 fő. Tag az lehet aki a tevékenység céljait elfogadja, és a tagdíjat évenként, március 31-ig befizeti.

Minden évben egyszer „Évzáró” és „Évnyitó” közgyülést tart.

Értékelik az előző évben végzett munkát, és meghatározzák a következő év programját. Az éves programot a vezetőségnek kell elkészíteni, és minden taghoz eljuttatni. Az éves tagdíjat minden év március 31-ig a közgyűlés határozza meg. A közgyűlés döntéseit kézfeltartással hozza egyszerű szótöbbséggel. Kivétel a vezetőségválasztás, amely titkos szavazással történik.

A vezetőség létszáma 3 fő, amelyet 4 évre választanak. Elnök, Elnökhelyettes, Titkár. A vezetőség munkáját az elnök irányitja, és bármikor összehívhatja ha indokoltnak tartja. A Borbarát Kör szoros együttműködést kíván kialakítani a falu vezetőivel és a működő civil szervezetekkel, és egyesületekkel. Minden együttműködésre nyitottak, amely a falu és az itt működő szervezetek érdekét szolgálja. A falu vezetőivel és szervezeteivel a kapcsolatot a Borbarát Kör elnöke tartja.

Hagyományörző Egyesület

Elnöke: Jáhn Jánosné

A Váraljai Hagyományőrző Egyesületet 1996-ban alakult Bánáti Zoltán és Fercsek Ferencné Varga Éva vezetésével. A nagymultú néptáncos hagyományokat próbálták életben tartani.

Elődei a Hagyományőrző néptánc egyesület az 1970-es éveltől, Gyöngyösbokrétás együttes az 1920-as évek végétől.

Jelenleg 1998-tól Jáhn Jánosné, Füle Józsefné és Gölczné Havasi Szidónia vezetésével működik.

Tevékenységéhez a helyi kézműves hagyományok őrzése, újratanulása, továbbadása tartozik, különös tekintettel a női viselet darabjainak és kiegészítőinek készítése, régi hagyományos ételek, sütemények készítése. Ezen kívül pedig a jellegzetes helyi hímes tojások, hímzések készítése, a helyi hagyományosan híres napok méltó külsőséggel való megünneplése (Húsvét, Szüreti felvonulás, búcsú, stb…). Helyi rendezvényeken való közreműködés, tájházként működő népművészeti ház patronálása.

Főbb céljai a helyi kézművesség még vissza nem tanult tevékenységeinek újratanulása és felhasználása a mai életben. Pl: szövés, pacskerkötés, főkötőhímzés, rostkötés, stb.

Nyugdíjas KlubA Nyugdíjasok – Klubja 1984-ben alakult, Müller Józsefné vezetésével heti rendszerességgel működött 24 éven keresztül, változatos programmal. Rövidebb, hosszabb kül- és belföldi kirándulások, közös nőnapi, név- , és születésnapi, karácsonyi ünneplések szerepeltek a programokban, a különböző vidám szilveszteri, farsangi rendezvények mellett. A „hétköznapokon” ének-zene, sakk, kártya, társasjáték volt a kedvenc időtöltés.

2009-ben a vezető végzetes betegség után visszavonhatatlanul kilépett a klub életéből. A klub élete több, mint egy évig szünetelt, majd néhány régi klubtag kezdeményezésére újraéledt, mert a valahova tartozás igénye még élt. 2010 májusában 11 régi taggal újra megkezdte működését a váraljai Nyugdíjasok – Klubja. Az aktív tagok száma 34 fő, nagyobb részben nők. A klub vezetőjének Virányi Lászlóné nyugdíjas pedagógust választották.

Előre közösen megtervezett és elfogadott programterv szerint zajlottak az összejövetelek csütörtöki napokon, heti rendszerességgel a Közösségi-Házban, ahol az Önkormányzat térítésmentesen biztosította a helyet. Az Önkormányzat a klub működéséhez anyagi támogatással is hozzájárult. Virányi Lászlóné sajnálatos, végzetes betegség miatt gyorsan eltávozott közülünk 2015 tavaszán.

2015.05.21-től a Váraljai Nyugdíjasok Klubja Szegediné Lotz Mária Magdolna vezetésével működik tovább. A klubtagokkal 2015-ben még hetenként, majd a tagság kérésére 2016-tól kéthetente csütörtökön tartják az összejöveteleiket, ahol az aktív tagokkal hasznos tudnivalókkal bővítik ismereteiket. Nagyobb érdeklődésre számot tartó programok: egynapos kirándulások, színházlátogatás, név- és születésnapi megemlékezések, évnyitó, évzáró ünnepek megtartása vacsorával egybekötve, amelyeknek mindig nagy sikere van. Nagy hangsúlyt fektetnek a községben lévő egyéb civil szervezetekkel való kapcsolattartásra, valamint a közeli települések klubjaival, kiemelten a Kismányoki nyugdíjas Klubbal. Hosszabb időtartamú társasutazást a klubtagoknak nem tudnak szervezni, mert egyrészt a tagság az idősek korosztályához tartozik és sokféle egészségügyi problémával küszködnek, másrészt anyagi okok miatt.

Elérhetőség:
Váralja, Kossuth Lajos utca 100.
Szegediné Lotz Mária Magdolna: 74/458-524

PolgárőrségÖnkormányzati kezdeményezésre 2002. december 3-án alakult az egyesület, az alakuló ülésen 5 fő meghívott vendég és 16 fő váraljai lakos alakította meg.

2003. február 12-én megtartott vezetőségi ülésen további 10 főt vettünk fel egyesületünk tagságába, majd az év végén 2 fő jelezte, hogy nem kíván részt venni az egyesület munkájában, evvel egyidejűleg 2 fő kérte tagfelvételét, 1 fő pedig külső segítőként munkálkodik, így az egyesület taglétszáma 26 fő, plusz a külső segítő 2005. január 22-éig.

2005. január 22-én megtartott közgyűlésen 5 fővel csökkent a taglétszám, ezért ma 21 fő egyesületünk taglétszáma, ebből 18 fő rendes, 3 fő pártoló tag, és 1 fő külső segítő segíti, támogatja egyesületünk munkáját.

A tagjaink sorába tiszteletbeli tagként, korábbi polgárőr egyesület élén végzett munkája elismeréséül, Csapó Sándort felvette a közgyűlés, a 2004. március 05-én megtartott ülésén, de sajnos ezt már nem tudhatta meg.

Egyesületünk kiemelten közhasznú szervezet!

Figyelő szolgálatainkkal településünk közbiztonságát kívánjuk növelni, főbb feladataink a bűnmegelőzés, bűnözés elleni fellépés, környezetvédelem, tájvédelem, a tulajdon védelme, és a lakosság tájékoztatása.

Felkérésre vállaljuk rendezvények rendezői feladatainak lebonyolítását, közbiztonságának felügyeletét, parkolási rend megszervezését, lebonyolítását, forgalomirányítást. Előzetes megbeszélés szerint, rendezvény és egyéb területek, létesítmények, eszközök, őrzését, figyelését, is vállaljuk.

Egyesületünk elérhetősége, székhelye:
Polgárőr Egyesület Váralja
7354 Váralja Kossuth u 203.
Adószám: 18863125-1-17

Levelezési címe:
Polgárőr Egyesület Váralja
Kazinczy Gyula
7354 Váralja Kossuth u 47.

Elnöke
Kazinczy Gyula
7354 Váralja Kossuth 47.
Tel: 74 459 667
Mobil: 30 621 0621
E-mail: humanitars@freemail.hu

Tűzoltó EgyesületA Váraljai Tűzoltó Egyesület 2003. júliusában alakult 14 áldozatkész ember összefogásával.

A megalakult Egyesület tisztelettel emlékszik elődeire, az 1926-ban alakult önkéntesekre, a későbbi működőkre, a már elhúnytakra, és a még élőkra, akik közül néhányan ma is segítik az új csapatot.

Az Egyesület megalakulása után hosszadalmas és már érthetetlen jogi huzavonába keveredett, mert kiemelt közhasznú szervezetként akar működni. A Tolna Megyei Bíróság végül is 2004. március 4-én nyilvántartásba vette, megadva ezzel a törvényes működés feltételeit. Ezt a határozatot most meg a Tolna Megyei Ügyészség támadta meg a Pécsi Ítélőtáblánál, s az azóta eltelt fél év még nem volt elegendő a döntésre. (2004.09.13.) Így az Egyesület törvényes működése továbbra is akadályozott.

A lelkes és áldozatkész tagság az Önkormányzattal együttműködve azért igyekszik a tűzvédelemben hátrányos helyzetű községen segíteni. Egy váraljai esemény bekövetkezésekor ugyanis a jelzéstől számított 35-40 percbe telik a beavatkozás megkezdése. (Szekszárd 35 km, Dombóvár 35 km, Komló 30 km, Pécs 45 km távolságban van, s csak innen riaszthatók tűzoltók.) Az önkéntesek - ha nem is adnak készenléti szolgálatot - 15-20 percen belül már megkezdhetik a beavatkozást és ez 20 perc előny, akár életmentő is lehet. Megindult a már korábban felépített tűzoltó szertár hivatalos használatba vételi eljárása, az Egyesület teljes felelősséggel átvette a fellelhető régi felszereléseket, sőt már újabbakra is szert tett. (Pl. légzőkészülékek, védősisakok.) Nagy segítség a még 1999-ben Hahnheim partnerközségtől kapott Mercedes tipusú tartályos szerkocsi és annak felszerelése. A meglévő felszerelések jelentős része javításra szorul, ennek egy részét az Egyesület már megkezdte használhatóvá tenni. Az új szertár használatbavételét 2004. április 30-án a hahnheimi adományozók jelenlétében, vacsorával ünnepelte.

A soron következő feladatok csak a jogi rendezés után kezdhetők, ilyenek a tagság bővítése, felszerelések kialakítása, beszerzések, az anyagi alapok biztosítása, a gépkocsi használatba vétele.

Miközben a bíróság és az ügyészség mérlegelt, a tagság azért mentette az emberek, a közösség vagyonát. 2004. évben , hat hónap alatt nyolc esetben oltott bozóttüzeket, többségében önállóan, háromszor a szekszárdi hivatásosokkal, egy esetben pedig a nagymányoki önkéntesekkel. Ezek a vonulások - a jogi alapok hiányában - gyalog, kerékpárral, saját személygépkocsikkal történtek, a felszerelés a saját ruhán kívül lapát és zseblámpa volt.

Az Egyesület a hivatalos nyilvántartásba vétel után várja mindazok jelentkezését - nemcsak váraljaiakat - akik aktív tagként, főleg (de nem kizárólag!) a bevetést is vállalva szeretnének résztvenni e munkában, az egyesületi életben. Köszönettel fogadnak (majd) adományokat is. Korlátozottan vállalnak profilba vágó szolgáltatásokat is.

Elérhetőség:

Váraljai Tűzoltó Egyesület
7354 Váralja, Kossuth L. u. 203.
Parancsnok: (20) 973-9434

Váraljáért Egyesület

Elnöke: Füle JózsefnéA Váraljáért Egyesület célja Váralja több évszázados természeti és kulturális örökségének gondozása, ápolása, megőrzése. A községben élő polgárok életkörülményeinek - különös tekintettel az idősekre és fiatalokra - javítása. A falu idegenforgalmának, társadalmi életének fellendítése.

Az Egyesület feladatai:

Aktív szerepvállalás a térség és községfejlesztésben.

Közreműködés a község népi és építészeti hagyományainak megóvásában, az emberi környezet és a természet kincseinek védelmében, múzeumok és tájházak alapításában, fenntartásában és fejlesztésében, egészséges környezet kialakításába.

A község kulturális életének irányítása, ezen belül kulturális és egyéb rendezvények, előadások szervezése, a Váralján élő nemzetiségek és felekezetek hagyományainak ápolásához, szokásainak, jogainak gyakorlásához segítség nyújtása.

Idegenforgalmi kapcsolatok létesítése és fejlesztése, partnerkapcsolatok építése kül- és belföldön, falusi turizmus fejlesztése. A terület turisztikai vonzerőinek népszerűsítése hazánkban és külföldön egyaránt.

A község polgárai számára szórakozási lehetőségek teremtése, az ifjúság nevelésének, oktatásának a segítése.

Együttműködés más társadalmi, illetve gazdasági szervezetekkel, a község más civil szerveződéseinek támogatása, a helyi vállalkozók szervezése a hatékonyabb ellátása érdekében.

Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében helyi, térségi, regionális és országos pályázatokon való részvétel.

Az egyesület szervezeti keretének kiépítése, a működéshez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosítása.

Kérjük vegyen részt programjainkban, céljaink megvalósításában!Látogatóink 2013. február 20-tól, eddig 27 oldalunkat tekintették meg

Minden Jog Fenntartva © 2013 | Adatkezelési Tájékoztató | © MBM Studió 2013.
Utolsó módosítás: 2023. December 23. Saturday